Otwock - informacje


44.317
mieszkańców Otwocka
20.852
mężczyzn
23.465
kobiet

6.987
w wieku przedprodukcyjnym

26.668
w wieku produkcyjnym

10.662
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

139
zawarto małżeństw

407
urodzeń

608
zgonów

-201
przyrost naturalny
miasto Otwock
dochody

256.844.112
wydatki

235.704.240
struktura wydatków Otwocka

59.953
0,025%
Rolnictwo i łowiectwo

221.646
0,094%
Handel

18.294.562
7,762%
Transport i łączność

17.236.906
7,313%
Administracja publiczna

301.289
0,128%
Turystyka

6.080.591
2,580%
Gospodarka mieszkaniowa

240.358
0,102%
Działalność usługowa

301.377
0,128%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.168.226
0,496%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

463.429
0,197%
Obsługa długu publicznego

530
0,000%
Różne rozliczenia

71.246.880
30,227%
Oświata i wychowanie

690.597
0,293%
Ochrona zdrowia

12.487.648
5,298%
Pomoc społeczna

1.138
0,000%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.854.090
1,211%
Edukacyjna opieka wychowawcza

30.569.004
12,969%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.005.988
1,700%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.948.458
0,827%
Kultura fizyczna i sport

67.531.576
28,651%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-02-04 23:30
REKLAMA
pogoda Otwock
-4.4°C
wschód słońca: 07:08
zachód słońca: 16:29
Koronawirus
mazowieckie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Otwocku

kiedy
2023-02-18 19:00
miejsce
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-03-18 18:00
miejsce
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-22 19:00
miejsce
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-05-12 20:00
miejsce
Teatr Miejski, Otwock, ul. Armii...
wstęp biletowany