1 październik 2021

Sprzedaż detaliczna pelletu drzewnego w Polsce rośnie w siłęPomimo funkcjonujących programów wsparcia tj. Czyste Powietrze czy powstających coraz to w kolejnych gminach uchwał antysmogowych zakazujących spalania paliw niskiej jakości (węgiel kamienny, węgiel brunatny, flotokoncentraty, drobny miał, wilgotne drewno powyżej 20%), Polska nadal jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów w Europie. Jak się okazuje 87% węgla stosowanego w Unii Europejskiej do ogrzewania domów jest zużywane w naszym kraju. Z drugiej zaś strony, jesteśmy jednym z liderów w produkcji biopaliw stałych, jakim jest pellet drzewny.Wielu z nas zastanawia się, czy przejście na paliwo ekologiczne jakim jest pellet drzewny, będzie się opłacało. Do kosztów należy wliczyć zmianę albo modernizację kotła, który dotychczas był użytkowany, a te wynieść mogą nawet kilkanaście tysięcy złotych. Niestety, bilansu zysków i strat nie da się przeprowadzić w rok po zmianie, rozsądnym terminem na te wyliczenia wydaje się trzy lata. Użytkownicy pelletu są wówczas w stanie realnie ocenić zyski, także te nieprzeliczalne na pieniądze. Wyjaśniając, pellet powstaje z czystych pozostałości poprodukcyjnych np. trocin, wytwarzanych przez branżę drzewną, zakłady stolarskie czy tartaki. Zatem paląc pelletem nie powodujemy dodatkowej wycinki drzew w lasach, a tylko przyczyniamy się do prowadzenia gospodarki bezodpadowej, gdyż właśnie odpady te stają się surowcem do produkcji biopaliwa. Dodatkowo spalając go w naszych domach nie zatruwamy atmosfery, a emisja siarki jest znacznie niższa niż np. przy spalaniu węgla. W wyniku spalania pelletu uzyskujemy znikomą ilość popiołu (z 1 tony paliwa otrzymujemy ok. 3 kg max. 7 kg ekologicznego popiołu), który możemy wykorzystać jako naturalny nawóz i nie trzeba go utylizować tak jak popiołu węglowego. A czy węgiel daje więcej ciepła niż drewno, bo ma wyższą wartość opałową? Owszem węgiel ma wyższą kaloryczność ok. 26 MJ/ kg, zaś pellet ok. 19 MJ/ kg, jednak wszystko wyrównuje się dzięki unikatowym właściwościom pelletu i nowoczesnym technologiom spalania, dzięki którym pellet staje się efektywniejszym paliwem w porównaniu z węglem. Podsumowując, pellet drzewny jest paliwem wysokokalorycznym (1 tona zastąpić może około 450 — 470 I oleju opałowego, ok. 570 m sześc. gazu ziemnego, ok. 0,8 t ekogroszku). Oprócz tego pellet jest stabilny w formie handlowej i tym samym łatwy w przechowywaniu (pakowany w ergonomiczne worki o wadze zazwyczaj 15 kg). Komfort użytkowania pelletu zawiera w sobie także takie aspekty jak fakt, iż nie zawiera on żadnych substancji szkodliwych, to nie powoduje alergii i nie emituje przykrych zapachów a wręcz przyjemny zapach drewna — zarówno w pomieszczeniu magazynowym, jak i w całym mieszkaniu. Aspekty praktyczne to fakt, że palenie pelletem nie brudzi pomieszczeń.

Należy pamiętać, że pellet powinien być spalany wyłącznie w dedykowanych temu paliwu kotłach lub piecykach. Każdy ze znaczących producentów kotłów na paliwa stałe w Polsce posiada od dawna w swojej ofercie urządzenia na pellet. Są one nowoczesne, zautomatyzowane i praktycznie bezobsługowe. Kocioł pelletowy z certyfikatem Ecodesign to dodatkowo gwarancja wysokiej sprawności działania oraz niskiego stopnia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Sprawność energetyczna urządzenia grzewczego ze znaczkiem Ecodesign przekracza 90%. A to oznacza oszczędności na paliwie. Dyrektywa Ecodesign zaczęła obowiązywać w Polsce 1 stycznia 2020 r. Oznacza to, że kotły wprowadzane na rynek po tej dacie muszą spełniać wyśrubowane normy emisji cząstek stałych, tlenku węgla, OGC (gazowych zanieczyszczeń organicznych) i tlenków azotu. Certyfikat Ecodesign jest także kluczowy, jeśli zamierzamy ubiegać się o dofinansowanie do zakupu urządzenia w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”.

Pozytywnym efektem obecnej rzeczywistości Covidowej, w której znalazł się cały świat jest zjawisko, że wraz z rosnącą świadomością konsumentów rosną również ich oczekiwania w kwestii jakości, również paliw, które spalamy w domostwach. Niepodważalnie tą jakość zapewnia wdrożony przez producentów pelletu system zapewniania jakości i monitorowania parametrów fizyko-chemicznych, a przede wszystkim gwarancja powtarzalności paliwa, jakie to zapewniają programy certyfikacji ENplus czy DINplus. Certyfikowany pellet drzewny daje przede wszystkim większą pewność najwyższej jakości paliwa zgodnie z międzynarodową normą EN ISO 17225-2, która określa klasy jakości pelletu drzewnego (najwyższa klasa A1).

Producenci posiadający ww. certyfikaty w ramach zakładowej kontroli produkcji prowadzą stałą kontrolę parametrów procesu i produktu gotowego, poprzez monitorowanie parametrów w laboratorium zakładowym, a dodatkowo minimum raz w roku również w laboratorium zewnętrznym. Zapewnia to stałą i powtarzalną wysoką jakość pelletu drzewnego, którą producenci deklarują na swoich workach z wyrobem gotowym. Co za tym idzie — producenci powinni odpowiedzieć sobie na pytanie, czy potrzebne są im certyfikaty ENplus czy DINplus, bądź Dobry Pellet potwierdzające najwyższą jakość produkowanych wyrobów? O ile konsument zagraniczny, który zmuszony jest przepisami, z których wynika obligatoryjność stosowania certyfikowanego pelletu drzewnego, o tyle coraz częściej lokalna sieć sprzedaży w Polsce często może zostać zbudowana na zaufaniu potencjalnych odbiorców to mimo braku przepisów prawnych coraz częściej obserwuje się, że kryterium wyboru pelletu jest poświadczenie w postaci certyfikatu.

Należy zauważyć, że pandemia przyniosła szanse i motywację do rozwoju sprzedaży na rynku lokalnym dla producentów i firm handlowych działających w branży. Odnotowuje się nietypowy wzrost popytu i zainteresowania ze strony użytkowników końcowych certyfikowanym pelletem drzewnym, a dodatkowo można go kupić już bezpośrednio u producenta tego certyfikowanego biopaliwa. Zatem idealną sytuacją jest obsługiwanie rynków lokalnych przez lokalnych producentów pelletu, co jak się okazuje na tym etapie rozwoju branży okazało się konieczną transformacją, aby przystosować się do obecnych warunków przy jednoczesnym zapewnieniu rentowności produkcji. Obserwując producentów na terenie Polski widać, że wielu z nich powinno bacznie śledzić rynek celem zabezpieczenia odpowiedniego wolumenu produkcyjnego, zarówno pod kątem zabezpieczenia surowca do produkcji, jak i odpowiedniej sieci sprzedaży lokalnej. Jeszcze dwa lata temu rzadkością była możliwość zakupu pelletu bezpośrednio od producenta z możliwością dostawy. Teraz staje się to normą, która sprawiła, że zarówno producent, jak i użytkownik końcowy stali się partnerami biznesowymi, co w efekcie przyniosło również korzyści dla branży. Trend ten nie wyeliminował rynku pośredników, hurtowników czy składów opału, wręcz odwrotnie, stają się oni coraz częściej autoryzowanymi punktami dystrybucyjnymi producentów pelletu i dzięki temu lokalnie rynek detaliczny rozwija się, a Klient ma pewność powtarzalności paliwa, pod które ustawiony jest jego kocioł czy kominek.

Polski pellet drzewny od kilku lat cieszy się większą popularnością jako biopaliwo stałe stosowane do systemów grzewczych, ale przede wszystkim użytkownicy kotłów i piecyków na ten rodzaj paliwa przekonują się o jego właściwościach i funkcjonalności. A zatem i pod względem sprzedaży detalicznej rynek krajowy w Polsce staje się coraz bardziej chłonny, lecz wiadomo, że jest to długotrwały proces.

Wpływa na to chociażby stawka VAT (23%), gdzie dla porównania, w krajach Europy Zachodniej jest ona preferencyjna — na poziomie 10% i tym samym bardziej zachęca do zakupu tego biopaliwa. Niemniej jednak cena pelletu i tak pozostaje konkurencyjna w porównaniu na przykład do innego paliwa stałego, jakim jest ekogroszek. Na wzrost sprzedaży detalicznej mają także wpływ producenci kotłów, które są coraz nowocześniejsze, zapewniają efektywne spalanie i przede wszystkim stały się dostępne cenowo. Wszystkie te czynniki mają ogromne znaczenie dla rozwoju całej branży, co w perspektywie najbliższych lat daje pozytywne perspektywy dla producentów pelletu, jak i instalacji na pellet drzewny.

Więcej informacji na temat pelletu można znaleźć na stronie www.maximer.pl

Autorem komentarza są:
  • Agnieszka Kędziora-Urbanowicz — Wiceprezes Polskiej Rady Pelletu
  • Marcin Łazicki — Dyrektor Produkcji Maximer
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
mazowieckie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Otwocku